Reglement

Aansprakelijkheid

Deelname aan de Triathlon Goeree-Overflakkee op 26 mei as. is geheel op eigen risico en verantwoording.

ZV de Gooije en de betreffende organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade van welke aard dan ook.

Door in te schrijven en/of deel te nemen aan dit evenement wordt bovenstaande aanvaard.

 

NTB-Reglement

De wedstrijden worden georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB).

Het wedstrijdreglement van de NTB wordt gevolgd. Deelname aan de Triathlon Goeree-Overflakkee houdt tevens in, dat men op de hoogte is van dit reglement en dat dit volledig wordt aanvaard.

Het wedstrijdreglement van de NTB kun je downloaden via: Reglementen NTB

Alle deelnemers zijn door de NTB verzekerd inzake WA en ongevallen.

 

Wedstrijdleiding

Alle aanwijzingen van de wedstrijdleiding, jury, parcoursbegeleiders en politie dienen stipt en direct te worden opgevolgd. Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en moeten zich aan de geldende verkeersregels houden. Het parcours zal zoveel mogelijk verkeersvrij worden gehouden.

De wedstrijdleiding heeft het recht om, na overleg met een arts, EHBO-er, of parcoursbegeleider, een deelnemer op medische gronden uit de wedstrijd te nemen.

 

Stayeren

Het stayeren tijdens het fietsen is verboden. Je stayert wanneer de afstand tot de voorgaande fietser minder dan 10 meter is. Als je door de jury wordt betrapt op stayeren, wordt een gele kaart getoond. Daarna kan het jurylid op een veilige willekeurige plaats de fietser (of een gehele groep fietsers) laten stoppen.

Wanneer dit stopgebod niet wordt opgevolgd krijgt men (of de gehele groep) een rode kaart getoond. Dit betekent diskwalificatie.

 

Afmelden

Tijdens de wedstrijd:

Een deelnemer, die de wedstrijd staakt, dient zich onmiddellijk af te melden bij de finish.

Voor de wedstrijd:

Ben je, om wat voor reden dan ook, verhinderd om aan de wedstrijd deel te nemen, meldt dit dan alsjeblieft uiterlijk één dag voor de wedstrijd bij de organisatie.

Eventueel kunnen we bemiddelen om je nummer aan een andere deelnemer door te zetten op basis van de volgorde op de wachtlijst. Je krijgt dan je inschrijfgeld (onder inhouding van 5 euro administratiekosten) teruggestort.

Een nummer zelf overdragen aan iemand anders kan helaas niet. We werken met een wachtlijst. De volgorde daarop bepaalt wie een vrijgekomen plaats krijgt.